107
tarjomeiran - ایا می دانید (انگلیسی) - ترجمه متون انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی


674
1- آیا می دانستید که ... kan ghu ru که در زبان انگلیسی به kangaroo تبدیل شده است.در حقیقت منظور بومیان ...


146
آیا میدانید که حد متوسط مطالعه کتاب در بین ایرانیان ۳ دقیقه در سال است.. آیا میدانید که هر ۱۳ دقیقه یک کتاب جدید در امریکا منتشر میشود ؟


765
اخبارعلمي اخبارعلمي آیا میدانید تعداد چینی‌های که انگلیسی بلدند ... در زبان انگلیسی با ...


831
آیا میدانید روبان‌های رنگی هر کدام نماد چه بیماری ... دشوارترین کلمات در زبان انگلیسی!


231
آیا می دانستید که این عادت ... کوتاه ترین شعر در جهان به زبان انگلیسی و توسط استریکلند ...


951
آیا می دانید به زبان انگلیسی ... قصه های کوتاه انگلیسی با ترجمه روان ... جک به زبان انگلیسی .


761
زبان انگلیسی - آیا می دانید؟ - ... یا می دانید؟ حروف انگلیسی a,b,c,d در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 99 دیده نمی شود؟


410
,آیا می دانید به زبان انگلیسی!!! ,آموزشگاه زبان چکاوک


655
آیا میدانستید که بلندترین کلمه ... کوتاه ترین شعر در جهان به زبان انگلیسی و توسط استریکلند ...


520
آیا میدانید ایران ۱۰۱۸ شهر دارد آیا میدانید گرده گل هرگز ... در زبان انگلیسی I am است. آیا ...


448
طولانی ترین کلمه انگلیسی و بلندترین ... آیا میدانید ... گرامر آن زبان تعیین می ...


681
نمناک سرگرمی آیا میدانید دانستنی ... جمله کامل در زبان انگلیسی است. آیا میدانستید که اگر ...


339
کلمات homophone در زبان انگلیسی و تفاوتهای نهفته در آنها


916
آیا میدانید بهترین روش آموزش زبان انگلیسی چیست؟. در اینجا به مکالمه زبان انگلیسی در یک مغازه و هنگام خرید می پردازیم:


9
آیا میدانید بهترین روش آموزش زبان انگلیسی چیست؟. در اینجا به مکالمه زبان انگلیسی در یک مغازه و هنگام خرید می پردازیم:


710
tarjomeiran - ایا می دانید (انگلیسی) - ترجمه متون انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی


716
اطلاعات خواندنی و دانستنیهای جالب در مورد کشورمان ایران آیا میدانید : ... به زبان انگلیسی ...


469
بهترین ها - bests - آیا میدانید؟! ... آیا میدانید: قدیمی ترین کلمه در زبان انگلیسی "شهر" است.


150
یکی از اصطلاحات جالبی که ما فارسی زبان ها داریم این هست که « کوچیک شما هستم» . حالا آیا ما این اصطلاح را در انگلیسی هم داریم ؟