39
محک سازمانی است که از انگیزه والای خدمت به همنوع سرچشمه گرفته و توجه خود را معطوف بیماری ...


551
مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)، نام مؤسسه‌ای خیریه‌ایست که در سال ۱۳۷۰ با ...


525
موسسه محک (حمایت از کودکان سرطانی) ... آسایشگاه سالمندان ...


467
همشهری آنلاین-فرانک عطیف: موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان(محک) به‌عنوان سازمانی ...


987
ارائه خدمات درمانی و حمایتی به بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آنان بدون محدودیت سن،ملیت ...


961
2- موسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی محک . ... 15- آسایشگاه معلولین بچه های آسمان ...


186
رئیس سازمان بهزیستی کشور از تحت پوشش قرار گرفتن تمام کودکان ... موسسه خیریه محک; ... آسایشگاه ...


730
۲- موسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی محک. ... ۱۵- آسایشگاه معلولین بچه های آسمان ...


144
بچه های سرطانی محک, ... و پشتبانی از کودکان سرطانی موسسه محک ... آسایشگاه خیریه معلولین ...


615
۲- موسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی محک. ... ۱۵- آسایشگاه معلولین بچه های آسمان ...


904
۲- موسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی محک. ... ۱۵- آسایشگاه معلولین بچه های آسمان ...


110
موسسه حمایت از کـودکان سرطانی - محک. ... آسایشگاه ... پانزدهمین بازار قلک شکان محک با هدف ...


967
کمک به کودکان بی سرپرست و ... م.خ.ح.از کودکان سرطانی. ... فرزین ، مسئول آسایشگاه معلولین ...


722
موسسه محک (حمایت از کودکان سرطانی), ... حساب بیماران سرطانی محک شماره حساب آسایشگاه ...


31
شماره حساب کمک به کودکان سرطانی محک ... از کودکان سرطانی), ... شماره حساب آسایشگاه ...


890
iranian business directory, iranische gelbe seiten, نیازمندیهای ایرانیان در کشور های مختلف


75
کمک به کودکان بی سرپرست و موسسات ... آسایشگاه خیریه کهریزک ... م.خ.ح.از کودکان سرطانی.


860
محک (موسسه ... بنیاد حمایت از کودکان مستمند و سرطانی اردبیل آسایشگاه ... به یاد کودکان سرطانی


553
محک (موسسه ... احداث آسایشگاه ویژه و اقامتگاه والدین ... کودکان سرطانی، کمک به کودکان سرطانی ...


387
موسسه حمایت از کودکان سرطانی ... محک: کهریزک: آسایشگاه ... مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا ...