987
«واژه‌های فارسی در زبان بلغاری» در بلغارستان به چاپ ... (در زنگ دوم) ...


500
«واژه‌های فارسی در زبان بلغاری» در بلغارستان به چاپ دوم رسید . ... واژه های فارسی در زبان ...


453
... درمورد فصل زمستان به زبان ساده ... «واژه‌های فارسی در زبان بلغاری» در بلغارستان به چاپ دوم ...


971
«واژه‌های فارسی در زبان بلغاری» در بلغارستان به چاپ دوم رسید . ... واژه های فارسی در زبان ...


864
«واژه‌های فارسی در زبان بلغاری» در بلغارستان به چاپ دوم رسید . ... واژه های فارسی در زبان ...


972
... جایگاه زبان فارسی در مجامع ... با واژه‌های ... که از زبان فارسی به ...


626
هم چنین است شباهت واژه‌های «بد» و «به‌تر» در زبان فارسی و ... واژه‌های فارسی، به ... چاپ دوم ...


260
در زبان فارسی اغلب به هنگام ... واژه ی خشین در واژه های فارسی و از ... Dunay ، در بلغارستان و ...


268
... را به زبان بلغاری ... زبان فارسی در بلغارستان به ... بر واژه های بیگانه عربی در این ...


325
استفاده از واژه‌های ترک و ... به قدرت رسید. در ... اخبار به زبان ترکی در بلغارستان ...


450
7/9/2017 · آموزش زبان فارسی در بلغارستان ... برخی دیگر از واژه‌های فارسی و کردی در ... در زبان بلغاری به ...


35
... امام غائب» به زبان بلغاری ... ایران در بلغارستان ... به چاپ دوم رسید ...


42
... تعداد افرادی که به عنوان زبان دوم خود از ... واژه‌های فارسی در زبان ... بلغاری 40- فارسی


997
... و کفش بلغاری (در فارسی ... آن در واژه های دخیل در زبان ... 1902 در قازان به طبع رسید.


23
دستور زبان فارسی ،چاپ ... یادداشتی درباره وام واژه‌های فارسی و عربی در ... و به زبان فارسی نیز ...


998
... معاصرش، به زبان فارسی در همه دوره ... واژه‌های پایه ... جهانی دوم در ادبیات ...


546
این مجموعه چاپ بلغارستان ... از واژه‌های عربی و فارسی ... به چاپ رسید. در ...


184
... تند خوی بلغاری مرتبا به اینجا ... گریختند به بلغارستان رسید. ... در زبان فارسی برای ...


392
دری ، فارسی ، تاجیکی. دُ ری در سه ... دو عامل بزرگتر ،میپردازم وسپس به مسئالۀ زبان دری نگاهی ...


632
گـــــــــــــاهــــــــــــــان - یادداشتهایی در املای چند واژه - در گستره ادبیات